Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Тренінг для викладачів у межах проєкту PAGOSTE (20.12.2022)22 Грудня 2022р.

                        

20 грудня 2022 року представники Професійного дорадчого комітету спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана долучилися до проведення тренінгу для педагогічних працівників Київського транспортно-економічного фахового коледжу Національного транспортного університету.

Тренінг провели:

  • Н. Кулалаєва, професор кафедри педагогіки та психології КНЕУ;
  • Х. Бахтіярова, професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету.

Учасники тренінгу мали змогу ознайомитися із:

  • цілями, завданнями, наявними й очікуваними результатами реалізації проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP;
  • перевагами та особливостями ОПП «Економічна та бізнес-освіта», що реалізується в КНЕУ;
  • сучасними моделями професійної освіти та навчання, котрі реалізують європейські колеги – партнери проєкту PAGOSTE.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein