Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Інтернет-конференція учасників проєкту ErasmusPlus PAGOSTE 27.04.202027 Квітня 2020р.

                                       

 

 

27 квітня 2020 р. відбулася чергова онлайн конференція учасників проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» з використанням платформи Webex Meet.

Серед учасників представники:

  • Університету Констанц (Німеччина)
  • Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна)
  • Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Україна)
  • Національного транспортного університету (Україна)
  • Української інженерно-педагогічної академії (Україна)
  • Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна)

 

Метою конференції було обговорення інструментарію для дослідження:

  • якості підготовки викладачів професійної освіти в Україні
  • задоволення викладачів закладів професійної освіти підготовкою студентів до викладацької діяльності та взаємодією основних стейкходерів (закладів вищої та професійної освіти)
  • напрямів посилення співпраці стейкходерів у підготовці викладачів професійної освіти, зокрема залучення викладачів професійної освіти до навчальних занять в закладах вищої освіти, удосконалення педагогічної практики
  • доцільності співпраці у напрямі підвищення кваліфікації викладачів професійної освіти в закладах вищої освіти

 

На основі проведеного дослідження учасники проєкту планують опрацювати механізми управління підготовкою викладачів професійної освіти на основі партнерства та співпраці основних стейкхолдерів.

 

Під час онлайн зустрічі партнери узгодили структуру та зміст анкети для проведення опитування викладачів професійної освіти.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein