Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Започаткування роботи Професійного дорадчого комітету спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»15 Червня 2022р.

                        

15 червня 2022 року розпочав свою роботу Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»), створений у Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана у межах проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)».

До складу Комітету увійшли представники директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту професійної освіти та освіти дорослих, Інституту професійних кваліфікацій, закладів професійної та фахової передвищої освіти, викладачі Київського національного університету імені Вадима Гетьмана та Університету менеджменту освіти.

Метою Комітету є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») на основі партнерства із зацікавленими суб’єктами господарювання, органами державної і виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичними особами, які є експертами у сфері професійної освіти.

Головою комітету було обрано Наталію Валеріївну Кулалаєву, професора кафедри педагогіки та психології КНЕУ, заступником голови – Сергія Олексійовича Притаманова, віцепрезидента Інституту професійних кваліфікацій, секретарем – Катерину Валеріївну Боднар, доцента кафедри педагогіки та психології.

Учасникам засідання було презентовано проєкт Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)», завдання та формат діяльності Комітету.

На засіданні затверджено план роботи Комітету на 2022-2023 навчальний рік.

Серед запланованих напрямів діяльності Комітету:

  • експертиза ОПП «Економічна та бізнес-освіта» та програм навчальних дисциплін;
  • залучення учасників Комітету до освітнього процесу (проведення лекцій і практичних занять);
  • зустрічі із здобувачами освіти для реалізації профорієнтаційної роботи;
  • організація науково-дослідної роботи здобувачів (робота в журі конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад, проведення наукових студентських конференцій);
  • реалізація спільних проєктів, спрямованих на покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти;
  • організація конференцій, наукових семінарів, круглих столів, інших заходів;
  • спільна організація навчальної, виробничої та педагогічної практик здобувачів вищої освіти;
  • участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти тощо.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein