Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

1 липня 2021 р. відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус UTTERLY01 Липня 2021р.

                         

1 липня 2021 року відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Серед українських учасників – партнерів проєкту:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Національна академія педагогічних наук України;
 • Криворізький національний університет.

Від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана взяли участь виконавці проєкту:

 • Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології;
 • Алла Василик, заступниця декана факультету управління персоналом, соціології та психології;
 • Олена Булавіна, доцент кафедри педагогіки та психології.

На зустрічі учасники обговорили:

 • хід виконання робочих пакетів проєкту UTTERLY;
 • структуру опитувальника для вивчення організації професійного розвитку викладачів в університетах – партнерах проєктута потреб закладів освіти в розвитку викладацької майстерності.

Учасники проєкту запланували активності щодо:

 • проведення тренінгів для адміністративного персоналу та викладачів з розвитку викладацької майстерності в європейських університетах;
 • розробки стратегій та програм розвитку викладацької майстерності у закладах освіти;
 • створення центрів досконалості викладацької майстерності.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 

#Utterly#ErasmusUA#Erasmus#ФУПСтаП #КНЕУ