Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Зустріч у межах проєкту Еразмус UTTERLY (15.06.2022)15 Червня 2022р.

                         

15 червня 2022 року відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

 

Серед українських учасників – партнерів проєкту:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Національна академія педагогічних наук України;
 • Криворізький національний університет.

 

На зустрічі учасники обговорили:

 • хід виконання робочих пакетів проєкту UTTERLY;
 • структуру та зміст монографії «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практики», яку заплановано підготувати на основі досвіду європейських партнерів та українських закладів вищої освіти у сфері професійного розвитку викладачів;
 • плани щодо проведення заходів (воркшопів, тренінгів) у межах реалізації проєкту.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein