Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Зустріч у межах проєкту Еразмус UTTERLY (03.03.2023)03 Березня 2023р.

                         

3 березня 2023 року відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

 

Серед українських учасників – партнерів проєкту:

♦️Львівський національний університет імені Івана Франка;

♦️Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

♦️Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;

♦️Луцький національний технічний університет;

♦️Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

♦️Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

♦️Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

♦️Криворізький національний університет;

♦️Інститут вищої освіти НАПН;

♦️Спілка ректорів закладів вищої освіти України.

 

На зустрічі було презентовано колективну монографію «Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика», підготовлену учасниками проєкту під керівництвом Інституту вищої освіти НАПН, з якою можна ознайомитися за посиланням: https://doi.org/10.31874/TE.2023.

Учасники також обговорили:

♦️хід підготовки силабусів дисциплін програми «Досконалість викладання» та порядок їх затвердження;

♦️меморандум про співпрацю між партнерами консорціуму.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein