Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

04 липня 2023 року відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP04 Липня 2023р.

                         

04липня 2023 року відбулася зустріч українських партнерів у межах проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

 

Серед українських учасників – партнерів проєкту:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Криворізький національний університет;
 • Інститут вищої освіти НАПН;
 • Спілка ректорів закладів вищої освіти України.

 

На зустрічі учасники обговорили:

 • порядок підготовки та завантаження навчальних матеріалів з дисциплін програми «Досконалість викладання» на онлайн платформу;
 • процедуру набору та організацію навчання слухачів на програмах «Досконалість викладання»;
 • процедуру оцінювання якості навчальних матеріалів та сертифікації слухачів;
 • заплановані проєктні активності.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein