Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Обговорення на Вченій раді факультету Концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання в КНЕУ (в межах проєкту PAGOSTE)22 Квітня 2021р.

                           

22 квітня 2021 року на засіданні вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулося обговорення Концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання в КНЕУ на основі стандартизації та партнерства.

Концепцію підготовлено у межах реалізації проєкту Еразмус+ «Нові механізми  управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)».

У засіданні вченої ради взяли участь розробники Концепції та учасники проєкту:

  • Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології;
  • Марина Артюшина, завідувач кафедри педагогіки та психології;
  • Оксана Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології;
  • Лариса Корват, доцент кафедри педагогіки та психології;
  • Тетяна Шкода, доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом.

Під час презентації Концепції Світлана Цимбалюк висвітлила цілі, зміст та заплановані заходи щодо реалізації Концепції у 2021-2023 рр.

В обговоренні взяли участь члени вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології, зокрема Галина Лопушняк, завідувач кафедри соціоекономіки та управління персоналом, надала пропозиції щодо удосконалення Концепції та запропонованого у межах Концепції механізму  управління підготовкою викладачів професійної освіти на основі партнерства та стандартизації.

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein