Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 09.09.11
Філософія розвитку інформаційних технологій

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: вироблення у студента-магістранта необхідного кругозору та навичок проблемно-орієнтованого мислення у сфері аналізу перспектив розвитку інформаційниї технологій та розуміння його колізій, включаючи питання еволюції людства та цивілізації, соціально-політичного, етико-правового та широкосвітоглядного характеру