Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Події

 • 18 Грудня 2019

  18 грудня 2019 р. делегація викладачів кафедри взяла участь у роботі конференції трудового колективу ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана".

  18 грудня 2019 р. делегація викладачів кафедри взяла участь у роботі конференції трудового колективу ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана".
 • 12 Грудня 2019

  Завершився прийом заявок та текстів конкурсних робіт (наукових статтей) у рамках проведення Всеукраїнського конкурсу студентських робіт

  Завершився прийом заявок та текстів конкурсних робіт (наукових статтей) у рамках проведення Всеукраїнського конкурсу студентських робіт на тему: "Через філософію до суспільного миру та процвітання" (на честь Всесвітнього дня філософії та 45-ї річниці від заснування кафедри філософії у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») (21 листопада 2019 року). У конкурсі взяли участь 34 учасники - студенти ВИШів із різних міст України. Остаточні результати конкурсу будуть оприлюднені науковим комітетом наприкінці лютого 2020 року. Дякуємо за плідну співпрацю!
 • 11 Грудня 2019

  К.філос.н., доц. Присухін С.І. взяв участь у роботі над створенням Великої української енциклопедії.

  К.філос.н., доц. Присухін С.І. взяв участь у роботі над створенням Великої української енциклопедії. 1. Маклюк О.М., Присухін С.І. Адріан IV [Електронний ресурс] // Велика українська енциклопедія. - Режим доступу: https://vue.gov.ua/Адріан_VI. 2. Присухін С. І. Анастасій ІІ // Велика українська енциклопедія [Електронний ресурс] . - Режим доступу: https://vue.gov.ua/Анастасій ІІ 3. Присухін С. І. Анастасій ІІІ // Велика українська енциклопедія.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://vue.gov.ua/Анастасій ІІІ . 4.Присухін С.І. Бердяєв, Микола Олександрович [Електронний ресурс] // Велика українська енциклопедія. - Режим доступу: https://vue.gov.ua/Бердяєв,_Микола_Олександрович.  5. Присухін С.І, Арістова А.В. Великий розкол 1054 року [Електронний ресурс] // Велика українська енциклопедія. - Режим доступу: https://vue.gov.ua/Великий_розкол_1054_року, 
 • 05 Грудня 2019

  У рамках співпраці з Інститутутом підвищення кваліфікації викладачів розроблено курс "Логіка та критичне мислення".(Розробник: к.філос.н., на посаді доц. Кругляк М.І.).

  У рамках співпраці з Інститутом підвищення кваліфікації викладачів  розроблено курс "Логіка та критичне мислення".(Розробник: к.філос.н., на посаді доц. Кругляк М.І.).  Запрошуємо викладачів українських ВИШів прослухати даний курс. Набір у групи розпочнеться з січня 2020 р.
 • 03 Вересня 2019

  Завершилася робота викладачів кафедри над створенням навчального посібника з філософії.

  Завершилася робота викладачів кафедри над створенням навчального посібника з філософії. Філософія [ Електронний ресурс]: навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська , О.Б. Гаєвська та ін. - Київ: КНЕУ, 2019. - 368 с. Режим доступу до видання З мережі КНЕУ: http://10.1.1.3/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17491493n0m6p8345814&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf З мережі Інтернет: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=12451793n0m6p8365618&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf
 • 21 Червня 2019

  21 червня 2019 р. делегація викладачів кафедри взяла участь у роботі конференції трудового колективу ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана"."

  21 червня 2019 р. делегація викладачів кафедри взяла участь у роботі конференції трудового колективу ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана".
 • 20 Червня 2019

  19 -20 червня 2019 р. викладачі кафедри (доц. Северин-Мрачковська Л.В., доц. Дєдяєва І.П., доц. Присухін С.І.) взяли участь у роботі Німецько-українського симпозіума "Впровадження гендерного виміру в сучасному університеті" (м. Київ

  19 -20 червня 2019 р. викладачі кафедри (доц. Северин-Мрачковська Л.В., доц. Дєдяєва І.П., доц. Присухін С.І.) взяли участь у роботі Німецько-українського симпозіума "Впровадження гендерного виміру в сучасному університеті" (м. Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана") та у тренінгу "Гендерний вимір сучасного університету", що відбувся у рамках даної події.
 • 21 Травня 2019

  Переможці засідання кафедральних платформ «Філософія економіки», «Культурологія. Релігієзнавство. Етика» та «Історія філософії», які посіли 1-ші місця ) виступили з доповідями на факультетському круглому столі

  21 травня 2019 року відбувся круглий стіл на тему: «Інтеграція науки та бізнесу як передумова соціально-економічного розвитку України» факультету управління персоналом, соціології та психології (у рамках проведення ІІ туру 86-ї студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»). Переможці засідання кафедральних платформ «Філософія економіки», «Культурологія. Релігієзнавство. Етика» та «Історія філософії», які посіли 1-ші місця (Грищенко Ю.Ю.,  Плахтій К.Г., Мироненко А.І.,Марченко С.А., Миргородська О.І.) виступили з доповідями на факультетському круглому столі. Результати участі студентів у засіданні круглого столу на тему: «Інтеграція науки та бізнесу як передумова соціально-економічного розвитку України»факультету управління персоналом, соціології та психології (у рамках проведення ІІ туру 86-ї студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»): 1. Юрій Грищенко, Катерина Плахтій (факультет МЕіМ, 2 гр., 2 курс. Наук. керівник:  к.філос.н., доц. Дєдяєва І.П.) посіли ІІ місце. 2. Марченко Світлана, Миргородська Ольга(факультет МЕіМ, 10 гр., 2 курс. Наук. керівник:  к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В.) були нагороджені грамотою у номінації «Системність авторського підходу». За підсумками проведення засідання круглого столу вказані вище студенти були відзначені керівництвом факультету та нагороджені почесними грамотами. На засіданні кафедри 28 травня 2019 р. прийнято рішення надати можливість студентам, які зайняли І-ІІІ місця, опублікувати тези своїх доповідей у збірнику матеріалів 86-ї студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти».
 • 20 Травня 2019

  20 травня 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі методологічного семінару "Написання та публікація наукової статті" (Writing and Publishing a Scientific Research Article).

  20 травня 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі методологічного семінару "Написання та публікація наукової статті" (Writing and Publishing a Scientific Research Article).  Лектор - Dr. Oleksandr Perekhozhuk, старший науковий співробітник Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), Галле (Заале), Німеччина, керівник пілотного проекту UaFoodTrade.    
 • 10 Травня 2019

  6 травня 2019 року відбулося засідання секцій "Філософія економіки", "Культурологія. Релігієзнавство. Етика" та "Історія філософії" у рамках проведення 86 студентської наукової конференції &q

  6 травня 2019 року відбулося засідання секцій "Філософія економіки" (модератор: к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В.), "Культурологія. Релігієзнавство. Етика" (модератор: к.філос.н., доц. Кучера Т.М.) та "Історія філософії" (модератор: к.філос.н., доц. Дєдяєва І.П.) у рамках проведення 86 студентської наукової конференції "Інноваційна Україна": креативні ідеї та проекти" (6-15 травня 2019 р., КНЕУ). НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ Секція «Філософія економіки» 1 МІСЦЕ "Азійська" та "європейська" моделі господарювання: сутність, специфіка, перспективи розвитку.               Марченко С.А., спеціальність МЕ -210;               Миргородська О.І.,спеціальність МЕ -210. Н.к. – Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доцент, доц. кафедри філософії 2 МІСЦЕ 1. Вплив феномену грошей на сучасну молодь: спроба соціально-філософського аналізу.             Іолтуховський І.С.,спеціальність МЕ -210;             Шаньгіна А.С.,спеціальність МЕ -210; Н.к. – Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доцент, доц. кафедри філософії 2.Основні чинники формування потреб особистості, як креатив інноваційності в Україні.            Процька М.В., спеціальність 6М01, 201 гр. Н.к. – Соколов С.В., к.філос.н., доцент, доц. кафедри філософії 3 МІСЦЕ 1. Азійське "економічне чудо": релігійно-культурні витоки. Ворсін А.Ю., спеціальність МЕ -210; Н.к. – Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доцент, доц. кафедри філософії 2. Вплив конфуціанства на суспільно-політичне життя Китаю.                     Шмаль А.С., спеціальність АМ -101; Н.к. – Лисенко О.В., к.філос.н., доц. кафедри філософії Секція «Культурологія. Релігієзнавство. Етика» 1 МІСЦЕ Модернізація освітнього процесу в Україні, як провідна тенденція інноваційності підготовки кадрів майбутнього.              Мироненко А.І., спеціальність 6М01, 202 гр. Н.к. – Соколов С.В., к.філос.н., доц. кафедри філософії 2 МІСЦЕ 1. Роль інновацій у сучасній культурі.              Шарова А.А., спеціальність 6М01, 205 гр. Н.к. - Глєбова Т.В., ст. викладач кафедри філософії. 2. Академічна доброчесність студента: вітчизняний та зарубіжний досвід.             Ходаківська А.М., спеціальність МЕ -210. Н.к. – Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доц. кафедри філософії. 3 МІСЦЕ 1.Мусульманська жінка у сучасному світі: чи ламаються стереотипи?                 Махаурі Л.А.,спеціальність МЕ -  206 . Н.к. – Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доц. кафедри філософії 2. Чи виправдано піклуватися про дітей, які мають певні аномалії й не можуть самі про себе подбати?  Гаршина А.Л.,  спеціальність НТ0Е, 101 гр.  Н.к. – Деркач В.Л.,к.філос.н., доц. кафедри філософії. Секція «Історія філософії» 1 МІСЦЕ Проблематика суспільного договору в контексті становлення громадянського суспільства в Україні.              Грищенко Ю.Ю., спеціальність МВ, 2 гр.               Плахтій К.Г., спеціальність МВ, 2 гр. Н.к. – Дєдяєва І.П., к.філос.н., доц. кафедри філософії 2 МІСЦЕ 1.Діалектична природа конфлікту. Спроба історико-філософського підходу.              СтановськаА.І.,  спеціальність «Банківський бізнес», 1 гр.             Чирко І.Р. спеціальність «Банківський бізнес», 1 гр. Н.к. – Дєдяєва І.П., к.філос.н., доц. кафедри філософії 2. Політична філософія Батьків-засновників США та її вплив на подальший розвиток держави.            Москаленко В.Є. спеціальність ФФІ-101, Н.к.: Вільчинський Ю.М., д.філос.н., проф.  кафедри філософії 3 МІСЦЕ 1. Штучний інтелект в культурі сучасного інформаційного суспільства.          Волошина А.О., спеціальність МВ, 2 гр. Н.к. – Дєдяєва І.П., к.філос.н., доц. кафедри філософії 2. Античний гедонізм versus сучасне споживацтво homo economicus.             Забігайло К.Д., спеціальність МВ, 2 гр.      Абрамович Владислав, спеціальність МВ, 2 гр. Н.к. – Дєдяєва І.П., к.філос.н., доц. кафедри філософії ВІтаємо усіх учасників конференції!
перша :: 1 2 3 :: Остання