Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Завершилася робота викладачів кафедри над створенням навчального посібника з філософії. 03 Вересня 2019р.

Завершилася робота викладачів кафедри над створенням навчального посібника з філософії.

Філософія[ Електронний ресурс]: навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська , О.Б. Гаєвська та ін.- Київ: КНЕУ, 2019. - 368 с.

Режим доступу до видання

З мережі КНЕУ:

http://10.1.1.3/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17491493n0m6p8345814&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf

З мережі Інтернет:

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=12451793n0m6p8365618&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf