Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Економіка, спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

 

 

Фахівці з управління персоналом уміють:

 • розробляти основні контури стратегії та політики управління персоналом в організації;
 • здійснювати професійний добір персоналу (формувати вимоги до кандидатів, здійснювати пошук, проводити структу-роване інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади);
 • організовувати професійну та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;
 • розробляти плани розвитку персоналу, обґрунтовувати доцільність використання різних форм і методів та організовувати навчання з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу;
 • формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників, організовувати підготовку працівників до виконання обов'язків на керівних посадах;
 • складати плани і програми розвитку кар'єри для перспективних фахівців;
 • розробляти процедуру та організовувати оцінювання персоналу;
 • проводити мотиваційний моніторинг, проектувати компенсаційні пакети, розробляти програми формування лояльності працівників і підвищення мотивації персоналу;
 • розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки, проектувати заходи щодо формування та розвитку корпоративної культури;
 • проектувати програми щодо формування соціальної відповідальності бізнесу;
 • розробляти корпоративні документи, які формують внутрішню нормативно-правову базу управління персоналом: кодекси, положення, правила, інструкції тощо;
 • використовувати сучасні інформаційні технології в управліннї персоналом та ін.

Випускники магістерської програми "Управління персоналом" успішно реалізовують кар'єру на посадах професіоналів і керівників у службах управління персоналом, відділах розвитку персоналу, організації праці та заробітної плати (мотивації персоналу) підприємств, організацій та установ, у рекрутингових агенціях, тренінгових, аутсорсингових і консалтингових компаніях.

Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності "Управління персоналом" дозволяє їм також успішно працювати в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, Державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, органах місцевого самоврядування; у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах тощо.

Остання редакція: 07.12.16