Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійна освіта (Економіка), спеціалізація – Економіка

 

Освітньо-професійна програма

«Економічна та бізнес-освіта»

 

Спеціальність 015 "Професійна освіта (Економіка)"

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та бізнес-освіта»?

 

 • можливість отримати одночасно педагогічну та економічну освіту та  працювати у майбутньому як у сфері освіти, так і у сфері економки
 • пропорційне представлення економічних та педагогічних дисциплін у навчальному плані
 • значна частка тренінгів і практикумів з розвитку сучасних професійних компетентностей
 • навчальна, виробнича та педагогічна практика на базі закладів освіти, тренінгових центрів, підприємств та організацій
 • можливість вибору додаткових пакетів навчальних дисциплін «Практична психологія», «Менеджмент персоналу» та інші.
 • компетентний викладацький склад
 • можливість скороченого терміну навчання: 3 роки - на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; 2 роки – на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 015 - професійна освіта.

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 

 • Освітня кваліфікація: бакалавр професійної освіти (Економіка)
 • Професійна кваліфікація: бакалавр професійної освіти (Економіка), педагог професійного навчання,  викладач економічних дисциплін в закладах освіти, фахівець в галузі економіки

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 

 • викладачами економіки у закладах освіти, бізнес-тренерами, інструкторами бізнес-навчання, коучами, фасилітаторами, модераторами в навчально-тренувальних центрах, відділах навчання і розвитку персоналу, корпоративних університетах, освітніх підрозділах підприємств
 • менеджерами, адміністраторами, керівниками і фахівцями відділів навчання та розвитку персоналу, консультантами у сфері освіти та бізнесу

 

4. Які потрібно здавати предмети  ЗНО?

 • Українська мова
 • Математика
 • Іноземна мова або Фізика, або Історія України, або Географія, або Біологія, або Хімія

5. Які форми навчання можливі?

 

За цією спеціальністю навчання здійснюється лише на денній (очній) формі за кошти фізичних  чи юридичних осіб (за контрактом).

 

6. Яка вартість навчання за контрактом)?

 • за рік  26 200,00 грн

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

 

https://drive.google.com/file/d/11crzmMu75iq4tppCf06ahqYQ0m2qKr-P/view

 

8. Контакти:

 

Адреса:м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра педагогіки та психології, ауд. 306.

 

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Керівник освітньо-професійної програми  - Саркісова Оксана Юріївна ( 38 098) 969-68-60

 

Електронна пошта кафедри: kpp@kneu.edu.ua

 

Сторінка програми у мережі Facebook:

Економічна педагогіка в КНЕУ -https://www.facebook.com/ekpedKNEU/

Остання редакція: 25.07.21