Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійна освіта (Економіка), спеціалізація – Економічна та бізнес-освіта

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кваліфікація: бакалавр професійної освіти (економічна та бізнес-освіта)

 

Під час навчання майбутні педагоги-економісти:

 • отримують ґрунтовну, практико-орієнтовану психолого-педагогічну та економічну підготовку
 • вивчають зарубіжний досвід професійної освіти у ході стажувань за кордоном
 •  оволодівають сучасними інноваційними та інформаційними технологіями навчання
 •  виконують творчі дослідницькі проекти
 • беруть участь в тренінгах з проблем розвитку професійно значущих особистісних якостей: лідерства, креативності, прийняття рішень, формування критичного мислення тощо

 Перелік дисциплін навчального плану галузі 01 «Освіта/Педагогіка»,  спеціальності 015 «Професійна освіта (економіка), спеціалізація –«Економічна та бізнес-освіта»

 Випускники можуть успішно працювати :

 • викладачами економіки та педагогами професійного навчання у професійно-технічних, середніх,  вищих та післядипломних закладах освіти
 • бізнес-тренерами, інструкторами бізнес-навчання, коучами, фасилітаторами, модераторами в навчально-тренувальних центрах  відділах навчання і розвитку персоналу, корпоративних університетах, освітніх підрозділах підприємств
 • менеджерами, адміністраторами, керівниками і фахівцями відділів навчання та розвитку персоналу
 • консультантами у сфері освіти та бізнесу

 Конкурентні переваги професії:

 • цікава, творча робота з людьми різного віку
 • стабільна зайнятість із високим рівнем заробітної плати
 • гнучкий графік роботи
 • перспективи кар'єрного зростання та самовдосконалення
 • можливість поєднання з науковою діяльністю
 • суспільно значимий статус

Терміни навчання :

4 роки - на базі загальної середньої освіти

3 роки - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

2 роки - для молодших спеціалістів за спеціальністю 015 - професійна освіта

Практична підготовка:

 • навчальна практика
 • виробнича практика на базі підприємств, організацій
 • педагогічна практика у закладах освіти та тренінгових компаніях

 Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО), необхідних для вступу на спеціальність Професійна освіта (економіка), спеціалізація – Економічна та бізнес-освіта 

Перелік конкурсних предметів

(сертифікатів ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Вага атестату

1. Українська мова та література

0,3

0,1

2. Історія України

0,3

 

3. Іноземна мова або

 Географія

0,3

 

 

 
Набір здійснюється лише на денну форму навчання.

За довідками звертатися: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана»,  кафедра педагогіки та психології, ауд. 306; тел: 371- 61- 05; (067) 955-22-47

https://www.facebook.com/KafPedPsycholKNEU/

https://www.facebook.com/ekpedKNEU/

 

 

Остання редакція: 17.05.18