Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Економічна та бізнес-освіта"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань01 «Освіта / Педагогіка
Спеціальність015 «Професійна освіта (Економіка)»
Освітня кваліфікаціябакалавр з професійної освіти (Економіка)
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна та бізнес-освіта"
Портфоліо освітньої програми

 

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна та бізнес-освіта»?

 • можливість отримати одночасно педагогічну та економічну освіту та  працювати у майбутньому як у сфері освіти, так і у сфері економки

 • пропорційне представлення економічних та педагогічних дисциплін у навчальному плані
 • значна частка тренінгів і практикумів з розвитку сучасних професійних компетентностей
 • навчальна, виробнича та педагогічна практика на базі закладів освіти, тренінгових центрів, підприємств та організацій
 • практична зорієнтованість програми реалізується за рахунок переважання тренінгових технологій, практикумів, виконання курсових робіт та проходження навчальної, виробничої і педагогічної практики;
 • зміст варіативної частини робочого навчального плану базується на наданні широкого кола вибіркових дисциплін, які орієнтовані на поглиблення знань у галузі економіки та освіти;
 • міжнародна співпраця та академічна мобільність викладачів й студентів;
 • компетентний викладацький склад

 

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 • Освітня кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (Економіка)
 • Професійна кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (Економіка), педагог професійного навчання,  викладач економічних дисциплін в закладах освіти, фахівець в галузі економіки

 

3. Ким можуть працювати випускники?

 • викладачами економіки у закладах освіти, бізнес-тренерами, інструкторами бізнес-навчання, коучами, фасилітаторами, модераторами в навчально-тренувальних центрах, відділах навчання і розвитку персоналу, корпоративних університетах, освітніх підрозділах підприємств
 • менеджерами, адміністраторами, керівниками і фахівцями відділів навчання та розвитку персоналу, консультантами у сфері освіти та бізнесу

 

4. Які потрібно здавати предмети  ЗНО?

Вступ на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – тільки за розглядом мотиваційних листів

 

5. Які форми навчання можливі?

 За цією спеціальністю навчання здійснюється лише на денній (очній) формі за кошти фізичних  чи юридичних осіб (за контрактом).

 

6. Яка вартість одного року навчання за контрактом?

26200,0 грн (Дані за результатами прийому у 2021 році)

 

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

  Розширена інформація про освітньо-професійну програму

 

8. Контакти:

Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра педагогіки та психології, ауд. 306.

 

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371- 61-05

Керівник освітньо-професійної програми  - Саркісова Оксана Юріївна ( 38 098) 969-68-60

 

Електронна пошта кафедриkpp@kneu.edu.ua

Група в Телеграм: https://t.me/ BTFYCfd0yjcyZGFi

 

Сторінка у мережі Facebook:

Економічна педагогіка в КНЕУ - https://www.facebook.com/ekpedKNEU/

Остання редакція: 09.06.23