Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Всеукраїнська конференція16 Жовтня 2018р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

ТА ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

(присвяченої 25-річчю кафедри педагогіки та психології)

6-7 грудня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Реєстрація за посиланням: https://sites.google.com/view/konf-kpp-kneu