Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

РЕЗУЛЬТАТИ 84-ї загально університетської наукової конференції студентів 26 Квітня 2017р.

Вітаємо переможців 84-ї загальноуніверситетської наукової студентської конференції.

25 квітня 2017 року на кафедрі педагогіки та психології відбулась 84-та загальноуніверситетська наукова студентка конференція«Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України».Платформа кафедри мала назву«Психолого-педагогічна складова професійної підготовки студентів в умовах становлення інноваційної економіки». У роботі платформи взяли участь 20 студентів І-ІУ курсів КНЕУ ім.Вадима Гетьмана. Модератори платформи – доцент Матвієнко Ю.О., доцент Музичко Л.В.

Представлені наукові роботи студентів відповідали високому рівню професійної компетентності, відрізнялися науковим рівнем дослідження, оригінальністю, самостійністю досліджень, з використанням мультимедійної презентації окремих фрагментів робіт.

Роботи та доповіді студентів оцінювала комісія у складі викладачів кафедри педагогіки і психології  (Савенкова Л.О., Музичко Л.В., Варбан Є.О., Журавська Л.М., Саркісова О.Ю., Бойчук О.С., Дубовик С.М., Сироватко В.В., Матвієнко Ю.О., Лавриненко Д.Г.).

В основу критеріїв оцінювання наукових доповідей студентів лягли пропозиції та рекомендації студентських конференцій минулих років, а також ґрунтовний аналіз досвіду роботи кафедри з напрямку організації науково-дослідницької роботи студентів. Найбільш відповідними та доцільними критеріями стали: «науковість», «самостійність дослідження», «презентативність доповіді», «наявність практичних рекомендацій».

Призові місця отримали за даними критеріями, а також за використання емпіричних даних в науково-теоретичних дослідженнях,вміння подати наукову інформацію, комунікативні та ораторські здібності:

1 місце

Доповідь «Самоорганізація особистості як умова ефективної діяльності студентів-першокурсників».

Давидкова Катерина ІІ к., обліково-економічний факультет.

 Науковий керівник – доц.Борисенко Л.Л.

2 місце

Доповідь «Вплив сучасної навчальної та художньої літератури на особистість»

Ющик Ігор, ІІ к., фінансово-економічний факультет

Науковий керівник – доц. Матвієнко Ю.О.

3 місце

Доповідь «Лідерські якості особистості як умова успіху у діяльності»

Нотевський Євген, І к., факультет економіки та управління

Науковий керівник – доц.Матвієнко Ю.О.

Вищеназвані студенти були рекомендовані конференцією та кафедрою до друку у збірнику наукових студентських доповідей.

Також винесено подяку студентам - учасникам конференції - за високий науковий рівень доповідей та активну участь у науково-дослідницькій роботі з психолого-педагогічних дисциплін.

Дякуємо усім студентам за участь і бажаємо нових звершень і перемог!

Колектив кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Результати

84-ї загально університетської наукової конференції студентів

 «Психолого-педагогічна складова професійної підготовки студентів в умовах становлення інноваційної економіки»

25 квітня 2017 р.

 

І місце

Давидкова Катерина

 

– обліково-економічний ф-т, 2 курс(наук. керівник – доц. Борисенко Л.Л.)

ІІ місце

Ющик Ігор

 

– фінансово-економічний ф-т, 2 курс(наук. керівник – доц. Матвієнко Ю.О.)

ІІІ місце

Нотевський Євген

 

– факультет економіки та управління

1 курс(наук. керівник – доц. Матвієнко Ю.О.)

Роботи з відзнакою:

За соціальну значущість професійного дослідження:

Вольвач максим

– ф-т управління персоналом, соціології та психології, 2 курс

(наук. керівник – ст.викл.Бойчук О.С.)

За практичну спрямованість дослідження

Чуприна Дарина

– ф-т економіки та аграрно-промислового комплексу, 2 курс

(наук. керівник – доц. Матвієнко Ю.О.)

За презентативність виступу

Лисенко Анна

– фінансово-економічний ф-т, 1 курс

(наук. керівник – доц.Журавська Л.М.)

За володіння увагою аудиторії

Козир Юлія

– юридичний ф-т, 4 курс

(наук. керівник – ст.викл. Лавриненко Д.Г.)

За наукову сміливість

Глоба Ілля

– ф-т економіки управління, 1 курс

(наук. керівник – доц. Матвієнко Ю.О.)

За звернення до тематики новітніх напрямків психологічних досліджень

Васюрина Вікторія

– обліково-економічний ф-т, 1 курс

(наук. керівник – доц.Борисенко Л.Л.)

За пошук підґрунтя у реформуванні освітньої системи України

Остратова Катерина

– фінансово-економічний ф-т, 2 курс(наук. керівник – ст.викл.Сироватко В.В.)

За активність у навчально-дослідній роботі

Конашук Аліна

– ф-т інформаційних систем і технологій, 1 курс

(наук. керівник – доц.Дубовик С.М.)

       

 

 

  Організаційна комісія секції «Психологія та педагогіка»