Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проект ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES11 Березня 2014р.

Кафедра управління персоналом та економіки праці виграла конкурс і почала реалізовувати проект Tempus в якості координатора в КНЕУ ім. В. Гетьмана та серед ВНЗ - партнерів з України. Термін виконання проекту: грудень 2013 р. – грудень 2016 р. До роботи залучені кафедра економіки підприємств, Київський економічний коледж КНЕУ, Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ. Також передбачається залучення інших структурних підрозділів.

До складу консорціуму проекту входять університети та установи з Австрії (Віденський економічний університет), Німеччини (Університет Констанца), Угорщини (Університет Д `єра), Росії (Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевського, Нижегородський інститут розвитку освіти, Міністерство освіти Нижегородської області, Торгово-промислова палата Нижегородської області, Алтайський державний технічний університет ім. І. І. Ползунова, Алтайський крайовий інститут підвищення кваліфікації працівників освіти, Управління за освітою і у справах молоді Алтайського краю, Московський державний університет геодезії і картографії, Міністерство освіти і науки Російської Федерації, Петрозаводський державний університет), України (Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Міністерство освіти і науки України, Торгово-промислова палата України, Чернігівський державний інститут економіки і управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника).

Метою проекту ЕС Tempus BUSEEG-RU-UA є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

Цілі проекту:

1. Впровадження або модернізація нормативного і навчально-методичного забезпечення виховання підприємницького духу у ВНЗ для студентів різних спеціальностей (економіка, техніка, мови та ін.):

 • навчальних планів (курс за вибором в обсязі 20 ECTS);
 • методико-дидактичних матеріалів;
 • навчання мінімум 400 студентів в Росії і Україні.

2. Впровадження або модернізація процесу виховання підприємницького духу в установах СПО для учнів різних спеціальностей (економіка, техніка, туризм та ін.):

 • освітніх програм (4 години виховання підприємницького духу);
 • методико-дидактичних матеріалів;
 • навчання мінімум 400 учнів в Росії і Україні.

3. Заснування або реорганізація консультаційних підприємницьких центрів для випускників закладів ВПО за підтримки ТПП:

 • консультаційних центрів в 8 установах ВПО в Росії і Україні;
 • концепції консультації;
 • індивідуальні консультації випускників.

4. Заснування або реорганізація консультаційних підприємницьких центрів для випускників закладів СПО за підтримки ТПП:

 • консультаційні центри в 10 установах СПО в Росії і Україні;
 • концепції консультації;
 • індивідуальні консультації випускників.

5. Підвищення кваліфікації викладачів установ СПО з економіки та економічної дидактики з метою підтримки виховання підприємницького духу на базі університетів та центрів підвищення кваліфікації працівників освіти:

 • розробка програм курсів підвищення кваліфікації (в обсязі 500 годин);
 • підвищення кваліфікації мінімум 60 викладачів установ СПО.

6. Підвищення кваліфікації викладачів установ ВПО з економічної дидактики:

 • конференції;
 • консультаційні семінари;
 • семінари для мультиплікаторів;
 • підвищення кваліфікації мінімум 90 викладачів установ ВПО.

Контактні дані виконавців проекту:

Колот Анатолій Михайлович, д.е.н., професор (керівник проекту) –
e-mail: kolot@kneu.kiev.ua, т. (044) 456-70-00
Брінцева Олена Григоріївна, к.е.н., доц. (контактна особа) –
e-mail: tempus.kneu@gmail.com, т. (044) 227-10-39

Петюх Василь Миколайович, к.е.н., професор – e-mail: vpet@ukr.net
Швиданенко Генефа Олександрівна, к.е.н., професор – e-mail: shvidanenko-go@mail.ru
Грішнова Олена Антонівна, д.е.н., професор – e-mail: grishnova@ukr.net
Василик Алла Володимирівна, к.е.н., доц. – e-mail: alla_vasylyk@ua.fm
Кицак Тарас Григорович, к.е.н., доц. – e-mail: kizak1@ukr.net
Грицак Неля Юріївна – e-mail: ngritsak@gmail.com
Марушевська Валентина Іларіонівна – e-mail: ekkneu@ukrpost.net